IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Chweched cynhadledd flynyddol ryngwladol (Toronto, Canada)

Mae Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn falch o gyhoeddi manylion eu chweched cynhadledd flynyddol ryngwladol a gynhelir ar Mehefin 26-27, 2019 yn Toronto, Canada.

Gwarchod Lleiafrifoedd Ieithyddol, Adeiladu Cymunedau Cryfach

Caiff y gynhadledd ei chynnal gan Swyddfa Comisiynydd Gwasanaethau Ffrangeg Ontario yng Nghanada a bydd yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr lefel uchel o sefydliadau rhyngwladol a llywodraethau yn ogystal â chomisiynwyr iaith, ombwdsmyn, arbenigwyr ac aelodau o sefydliadau cymunedol dros y byd.

Bydd y gynhadledd deuddydd yn archwilio rôl ganolog ombwdsmyn iaith wrth warchod cymunedau ieithoedd lleiafrifol a'u rhan hollbwysig yn hwyluso integriad cymdeithasol, heddwch ac yn atal gwrthdaro mewn cymunedau amlethnig, amlieithyddol.

Bydd y gynhadledd yn rhoi sylw i sefydliadau sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod ieithoedd brodorol a hithau’n flwyddyn ieithoedd brodorol y Cenhedloedd Unedig a bydd hefyd yn canolbwyntio ar effaith technoleg ar ddyfodol gwarchod ieithoedd lleiafrifol dros y byd.

GALLWCH NAWR GOFRESTRU

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn a chewch gyfle i gyfarfod ein siaradwyr gwadd rhagorol.

Cliciwch yma er mwyn cyrraedd y dudalen gofrestru.

Gallwch fanteisio ar hyn o bryd ar ostyngiad wrth archebu eich lle yn gynnar.

Gallwch ddysgu rhagor am IALC ac am gynhadledd ryngwladol 2019 drwy ymweld â http://languagecommissioners.org neu anfon e-bost at conferenceIALC2019@csfontario.ca

Rhaglen ddrafft (Saesneg yn unig, wedi ei diweddaru ar 9 Mai 2019)