Cenhadaeth CYMDEITHAS RYNGWLADOL Y COMISIYNWYR IAITH yw cefnogi a hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb ac amrywiaeth ieithyddol ledled y byd a chefnogi comisiynwyr iaith fel eu bod yn gallu gweithio gan gadw at y safonau proffesiynol uchaf, fel a ganlyn:


Datganiad o Weledigaeth

Mae CYMDEITHAS RYNGWLADOL Y COMISIYNWYR IAITH yn helpu gyda rôl y comisiynwyr iaith ledled y byd drwy hybu arferion gorau a safonau rhagoriaeth a thrwy hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ieithyddol.


Gwerthoedd CYMDEITHAS RYNGWLADOL Y COMISIYNWYR IAITH


Dyma amcanion CYMDEITHAS RYNGWLADOL Y COMISIYNWYR IAITH: