Era mission dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua ei potenciar e fomentar era igualtat, era diuersitat e es drets lingüistics ath long deth mon e dar supòrt as comissionadi de lengua perque poguen trabalhar as maximaus nivèus professionaus a trauèrs de:


Manament

Era Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua contribuís a potenciar eth papèr des comissionadi de lengua ath long deth mon en tot promòir bones practiques e nivèus d’excelléncia e en tot fomentant era igualtat e era diuersitat lingüistiques.


Es valors dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua son:


Es objectius dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua son: