La missió de l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua és fomentar i promoure els drets, la igualtat i la diversitat lingüístics arreu del món, i donar a suport als comissionats de llengua perquè puguin assolir els més alts nivells professionals:


Mandat

l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua contribueix a potenciar el paper dels comissionats de llengua arreu del món promovent bones pràctiques i nivells d’excel•lència, i fomentant la igualtat i diversitat lingüístiques.


Els valors de l’Associació Internacional de Comissionats de Llengua són:


Els objectius de l’Associació de Comissionats de Llengua són: