IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

3-4 maig 2018: Cinquena conferència anual internacional, Pristina, Kosovo

El tema de la conferència, "Multilingüisme: valor i/o obligació", organitzada aquest any per Kosovo, va oferir l’oportunitat per presentar els assoliments / resultats en la protecció i la promoció dels drets lingüístics per part dels membres de l’Associació.

Ben aviat hi haurà disponible més informació sobre les ponències.

Per accedir al programa de la conferència, feu un clic en l’enllaç següent Multilingüisme: valor i/o obligació

Conference Report 2018

Conference Report 2018