Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol, Cymru (16–17 Mai 2017)

Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yw cadeirydd IALC ar hyn o bryd, ac fe gynhelir cynhadledd flynyddol y gymdeithas yng Nghaerdydd fis Mai eleni. Thema’r gynhadledd yw ‘Iaith Gwaith: Pwysigrwydd technoleg a chynllunio strategol i’r gweithle dwyieithog’ lle bydd cyfraniadau gan siaradwyr rhyngwladol yn ogystal â siaradwyr o Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth am y gynhadledd a’r siaradwyr yma. Dymuna'r Comisiynydd ddiolch i VTCT, prif noddwyr y gynhadledd, am nawdd hael tuag at y digwyddiad hwn. Diolch hefyd i Linguaskin am noddi'r digwyddiad.

Bydd y gynhadledd yn cael ei lansio mewn digwyddiad min nos yn adeilad y Pierhead dan nawdd y Prif Weinidog . Bydd y derbyniad hwn hefyd yn gyfle i nodi 50 mlwyddiant Deddf yr Iaith Gymraeg (1967): deddfwriaeth arwyddocaol o safbwynt y Gymraeg a sefydlodd yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg mewn achosion llys ac a fraenarodd y tir ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth ddiweddarach i gydnabod hawliau siaradwyr Cymraeg. Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma. Dymuna'r Comisiynydd ddiolch am nawdd hael Cymdeithas y Cyfreithwyr tuag at y digwyddiad hwn.

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes tocynnau ar gael bellach ar gyfer y gynhadledd, ond mae croeso ichi gysylltu er mwyn rhoi eich enw ar restr aros.