Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol, Cymru (16–17 Mai 2017)

Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yw cadeirydd IALC ar hyn o bryd, ac fe gynhaliwyd cynhadledd flynyddol y gymdeithas yng Nghaerdydd fis Mai 2017. Thema’r gynhadledd oedd ‘Iaith Gwaith: Pwysigrwydd technoleg a chynllunio strategol i’r gweithle dwyieithog’ lle cafwyd cyfraniadau gan siaradwyr rhyngwladol yn ogystal â siaradwyr o Gymru. Ceir rhagor o wybodaeth am y gynhadledd a’r siaradwyr yma. Dymuna'r Comisiynydd ddiolch i VTCT, prif noddwyr y gynhadledd, am nawdd hael tuag at y digwyddiad hwn.

Dyma ddolen at luniau swyddogol y gynhadledd a’r lansiad: Lluniau swyddogol.

Mae modd darllen prif anerchiad y gynhadledd gan Graham Fraser, Cyn-gomisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada, drwy ddilyn y ddolen yma: Araith Graham Fraser

Mae modd gwylio sesiynau’r gynhadledd yn llawn (ag isdeitlau) drwy ddilyn y dolenni yma:

 1. Meri Huws
 2. Alan Woods, VTCT
 3. Ysgol Hamadryad
 4. Alun Davies AC
 5. Dr Jeremy Evas
 6. Rafael Sainz de Rozas Bedialauneta
 7. François Boileau
 8. Iestyn Davies
 9. Dr Ioan Matthews
 10. Rhodri Glyn Thomas
 11. Seán Ó Cuirreáin
 12. Gruffydd Jones
 13. Graham Fraser

Lansiwyd y gynhadledd mewn digwyddiad min nos yn adeilad y Pierhead dan nawdd y Prif Weinidog. Roedd y derbyniad hwn hefyd yn gyfle i nodi 50 mlwyddiant Deddf yr Iaith Gymraeg (1967): deddfwriaeth arwyddocaol o safbwynt y Gymraeg a sefydlodd yr hawl i ddefnyddio’r Gymraeg mewn achosion llys ac a fraenarodd y tir ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth ddiweddarach i gydnabod hawliau siaradwyr Cymraeg. Gallwch dderbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma. Dymuna'r Comisiynydd ddiolch am nawdd hael Cymdeithas y Cyfreithwyr tuag at y digwyddiad hwn.

Mae modd darllen anerchiad Y Gwir Anrhydeddus Syr David Lloyd Jones, Arglwydd Ustus Apêl, drwy ddilyn y ddolen yma: Deddf yr Iaith Gymraeg 1967: yr hanner canrif cyntaf.

Dyma lun o’r aelodau a oedd yn bresennol ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol y Gymdeithas a gynhaliwyd yn y Pierhead ar 16 Mai 2017:

(Rhes flaen (o’r chwith): Bart Weekers, Katherine D’Entremont, Meri Huws, Shannon Gullberg, Ghislaine Saikaley.
Rhes gefn (o’r chwith): Manuel Lezertua, François Boileau, Mar Aldeano (ar ran Ombwdsmon Catalonia), Rónán Ó Domhnaill, Slaviša Mladenović.)