IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

3-4 Mai 2018: Y bumed gynhadledd flynyddol ryngwladol, Pristina, Kosovo

Mae Swyddfa’r Comisiynydd iaith/Swyddfa’r Prif Weinidog yn eich gwahodd yn gynnes i gynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith a gynhelir ar 4 Mai 2018 yn Pristina, yn y Swiss Diamond Hotel, Ystafell Gynadledda “Diar” am 09:00.

Mae thema’r gynhadledd a drefnwyd gan Kosovo eleni, Amlieithrwydd: Gwerth a/neu reidrwydd (Saesneg yn unig) yn rhoi cyfle i gyflwyno’r cyflawniadau/canlyniadau sy’n deillio o waith aelodau’r gymdeithas wrth iddynt warchod a hyrwyddo hawliau ieithyddol.

Mae’r gwahoddiad a’r agenda isod. A fyddech cystal ȃ chadarnhau eich presenoldeb erbyn 27 Ebrill 2018.

Cynhelir y gynhadledd yn yr ieithoedd canlynol: Albaneg, Serbeg a Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn cael gweld manylion y rhaglen: Amlieithrwydd: Gwerth a/neu reidrwydd (Saesneg yn unig)