IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

3-4 maj 2018: Konferenca e pestë vjetore ndërkombëtare, Prishtinë, Kosovë

Zyra e Komisionerit për gjuhët/Zyra e Kryeministrit, ka kënaqësi të veçantë t’ ju ftojë në konferencën e pestë vjetore të Asociacionit ndërkombëtar të komisionerëve të gjuhëve, e cila mbahet më 4 maj 2018 në Prishtinë, Swiss Diamond Hotel, Salla e konferencave “Diar”, duke filluar në ora 09:00.

Tema e Konferencës, “Shumë-gjuhësia vlerë dhe /apo obligim”, nikoqire e së cilës këtë vit është Kosova, ofron mundësinë që të prezantohen të arriturat në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave gjuhësore, nga shtetet anëtare të Asociacionit.

Ju lutem gjeni të bashkëngjitur ftesën dhe rendin e ditës. Presim konfirmimin tuaj deri më datën: 27.04.2018

Gjuhët punuese do të jenë: gjuha shqipe, serbe dhe angleze.

Ju mirëpresim!

Për më shumë informata rreth programit të konferencës, klikoni në vegëzën më poshtë: Shumë-gjuhësia vlerë dhe /apo obligim