Republika Kosovo
Zemlja / region: Republika Kosovo
Ime člana: Slaviša Mladenović
Naziv kancelarije: Kancelarija poverenika za jezike

Slaviša Mladenović – poverenik za jezike

Slaviša Mladenović je imenovan na poziciju poverenika za jezike 19. decembra 2012. godine. Diplomu sa osnovnih studija stekao je na Ročester institutu za tehnologiju (Rochester Institute of Technology) gde mu je glavni predmet studiranja bio ekonomija, statistika i menadžment. Trenutno na Univerzitetu Šefild pohađa MBA studije iz oblasti opšteg menadžmenta.

Pre imenovanja na poziciju poverenika za jezike, Mladenović je veći deo profesionalnog iskustva stekao radeći u misiji OEBS na Kosovu na polju analize, izveštavanja kao i medija.

Osim Univerzitetskog obrazovanja i radnog iskustva, pohađao je obuke iz oblasti javne uprave, evropskih integracija i pregovaranja na prestižnim obrazovnim institucijama, kao što su Sciences Po u Francuskoj i Univerzitet Šefild u Engleskoj.

Pored maternjeg srpskog jezika, takođe tečno govori albanski i engleski jezik.

Za više informacija kliknite ovde

Slaviša Mladenović

Kancelarija poverenika za jezike je osnovana u aprilu 2012. u okviru Kancelarije premijera, na osnovu Uredbe Br.07/2012 .

Mandat Kancelarije poverenika za jezike 

Kancelarija poverenika za jezike obavlja nadležnosti utvrđene Zakonom o upotrebi jezika i to su sledeće nadležnosti:

  • prati poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;
  • preduzima sve neophodne mere u okviru svojih ovlašćenja, uključujući i posredovanje, kako bi se osiguralo poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;
  • razmatra i daje preporuke u vezi sa propisima ili administrativnim uputstvima u skladu sa Zakonom, a u vezi sa usklađenošću i doslednošću bilo kojeg drugog zakonskog akta, propisa ili administrativnog uputstva sa Zakonom;
  • sprovodi istrage, bilo na svoju inicijativu ili na osnovu žalbe koju je bilo koje fizičko ili pravno lice podnelo u vezi propusta bilo koje institucije pod nadležnošću Kancelarije, u skladu sa Zakonom ili nekim drugim aktom koji se odnosi na status i upotrebu službenih jezika, kao i na druge jezike zajednica čiji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo;
  • prema potrebi savetuje ili pruža pomoć javnosti u vezi njihovih prava u skladu sa Zakonom;
  • prema potrebi savetuje ili pruža pomoći institucijama koje su pod njenom nadležnošću u vezi njihovih obaveza proisteklih iz Zakona;
  • pomaže Vladi u sprovođenju, a i samostalno sprovodi programe javnog informisanja i redovne aktivnosti informisanja stanovništva, kako bi javnost bila upoznata sa svojim pravima po Zakonu.

Za više informacija kliknite ovde.

KLJUČNI PODACI

Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski i imaju ravnopravan status u upotrebi u svim Kosovskim institucijama. Turski, bosanski i romski jezik imaju status službenih jezika i jezika u službenoj upotrebi na opštinskom nivou.
Jezik svake zajednice koja čini pet (5) odsto od ukupnog stanovništva u bilo kojoj opštini imaće status zvaničnog jezika.

Jezik svake zajednice koja čini tri (3) ili više odsto od ukupnog broja stanovništva u bilo kojoj opštini ili jezik koji se tradicionalno govori, imaće status jezika u službenoj upotrebi u toj opštini.

Na Kosovu živi 1,739,825 stanovnika, 1,252,248 od ukupnog broja stanovništva je starije iznad 15 godina. Prema popisu stanovništva objavljenom 2011. godine izvešteno je da 28,369 (3,4%) stanovnika iznad 15 godina starosti govore albanski kao drugi jezik pored maternjeg jezika, 255,591(30,4) stanovnika govori srpski jezik, 49,729 (6,0%) stanovnika govori turski jezik, 47,779 (5,8) stanovnika govori bosanski jezik, 2359 (0,3%) stanovnika govori romski jezik, 254,474 (30,9%) stanovnika govori engleski jezik, 115,480 (14,0%) stanovnika govori nemački jezik i 24,467 (3,0%) stanovnika govori francuski jezik.

PUBLIKACIJE

Priručnik za sprovođenje zakona o upotrebi jezika, jun 2014. godine; Praćenje i ocenjivanje jezičkih prava: Uvođenje upotrebe pokazatelja u rad Skupštine Kosova, januar 2014. godine; Praćenje i ocenjivanje jezičkih prava na Kosovu, mart 2015. godine;  Godišnji izveštaji;

Zvanični sajt: http://www.poverenik-ks.org/?page=4,1
Kontakt informacije strana: http://www.poverenik-ks.org/?page=3,3
zakonodavstvo strana:
http://www.poverenik-ks.org/?page=4,44
http://www.poverenik-ks.org/repository/docs/Udhezues_SRB_web.pdf
http://www.poverenik-ks.org/repository/docs/Piloting-the-Use-of-Indicators-in-the-Work-of-the-Assembly-of-Kosovo_Final-Report_January-2014_SRB.pdf
http://www.poverenik-ks.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf
http://www.poverenik-ks.org/repository/docs/RAPORTI__IZVESTAJ__2014.pdf
http://www.poverenik-ks.org/repository/docs/Godisnji_izvestaj_2015.godine_140616.pdf

Website →   

http://www.poverenik-ks.org/?page=4,52

http://www.poverenik-ks.org/?kontakt
https://gzk.rks-gov.net/default.aspx