Aelodau IALC yn cydweithio i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Bapur Gwyn - Bil y Gymraeg

2017 Conference

International Annual Conference, Wales (16–17 May 2017)

2016 Conference

7-9 March 2016: IALC members gathered in Galway, Ireland for the Association’s annual conference. The conference was hosted by An Coimisinéara Teanga and participants were welcomed to the university in Galway by the President of Ireland, Michael D. Higgins.

2015 Conference

Mai 19-21 2015: Daw aelodau’r Gymdeithas ynghyd yn Ottawa ar gyfer eu cyfarfod cyffredinol ac ar gyfer cynhadledd ar hawliau ieithyddol. Bydd panelwyr yn trafod materion allweddol yn ymwneud ag ieithoedd swyddogol, gan gynnwys pa mor ymatebol yw llywodraethau, plwraliaeth ieithyddol a chadwraeth ieithoedd Aboriginaidd ac ieithoedd lleiafrifol eraill.

- Rhes gefn: François Boileau (Ontario, Canada), Rafael Ribó (Catalonia, Sbaen), Katherine d'Entremont (New Brunswick, Canada), Chris Nestor (Gwlad Belg), Slaviša Mladenović (Kosovo).

- Rhes flaen: Sandra Inutiq (Nunavut, Canada), Graham Fraser (Canada), Meri Huws (Cymru, Y Deyrnas Unedig), Rónán Ó Domhnaill (Iwerddon / Éire).

Darllen mwy

2014 Conference

Mawrth 2014: Cynhadledd gyntaf Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Barcelona, Sbaen (Mawrth 21, 2014)