IALC members cooperate to respond to the Welsh Government’s consultation on White Paper - Welsh language bill.

2017 Conference

International Annual Conference, Wales (16–17 May 2017)

2016 Conference

7-9 March 2016: IALC members gathered in Galway, Ireland for the Association’s annual conference. The conference was hosted by An Coimisinéara Teanga and participants were welcomed to the university in Galway by the President of Ireland, Michael D. Higgins.

2015 Conference

Maj 19-21 2015: Anëtarët e Asociacionit u takuan në Otavë për Takimin e Përgjithshëm të tyre dhe konferencën mbi të drejtat gjuhësore. Panelists will discuss key official languages issues, including government responsiveness, linguistic pluralism and the preservation of Aboriginal and other minority languages.

- Back Row: François Boileau (Ontario, Canada), Rafael Ribó (Catalonia, Spain), Katherine d'Entremont (New Brunswick, Canada), Chris Nestor (Belgium), Slaviša Mladenović (Kosovo).

- Front Row: Sandra Inutiq (Nunavut, Canada), Graham Fraser (Canada), Meri Huws (Wales, United Kingdom), Rónán Ó Domhnaill (Ireland / Éire).

Lexo më shumë

2014 Conference

Mars 2014: Konferenca Inauguruese e Asociacionit Ndërkombëtarë të Komisionerëve për Gjuhët në Barcelonë, Spanjë(21 Mars 2014)