Datganiad – dolenni gwe allanol

Mae rhywfaint o’r wybodaeth a geir ar y wefan hon yn wybodaeth gan ffynonellau allanol. Nid yw Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn gyfrifol am yr ansawdd cyffredinol, am farchnadwyedd na defnyddiadwyedd y deunyddiau na’r gwasanaethau sydd ar gael ar wefannau allanol neu sy’n cael eu cyflwyno neu eu disgrifio ar ddewislen eu gwefan. Nid yw Swyddfa Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, hygrededd na chyfrededd y wybodaeth ar wefannau a ddarperir gan ffynonellau allanol.

Datganiad preifatrwydd

Mae Swyddfa Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd y rhai sy’n ymweld â’i gwefan. Fodd bynnag, mae’r rhyngrwyd yn fforwm cyhoeddus a gall gwybodaeth electronig gael ei ryng-gipio. Nid yw’r wefan hon yn wefan gwarchodedig ddiogel. Peidiwch â datgelu gwybodaeth gyfrinachol ddiangen.

Hawlfraint a hawliau atgynhyrchu

Cafodd y deunyddiau ar y wefan hon eu creu a’u casglu gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith er mwyn galluogi i bobl o Ganada gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth am raglenni a gwasanaethau Llywodraeth Canada.

Mae’r deunyddiau a geir ar y wefan hon yn warchodedig gan gyfraith, polisïau a rheoliadau Canada, a chan gytundebau rhyngwladol. Mae gwarchodaeth o’r fath yno er mwyn adnabod ffynhonnell y wybodaeth a/neu’r awdur, ac – mewn amgylchiadau penodol – er mwyn gwahardd atgynhyrchu deunyddiau heb ganiatâd ysgrifenedig.

Atgynhyrchu ar gyfer dibenion anfasnachol

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon wedi ei gosod yma gyda’r bwriad o fod yn ddeunydd parod i’w ddefnyddio er diben anfasnachol personol a chyhoeddus. Gall gael ei atgynhyrchu, yn rhannol neu’n gyfan ac mewn unrhyw fodd, heb gost ac heb unrhyw ganiatâd pellach gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith. Mae ein hunig ofynion fel a ganlyn:

Atgynhyrchu er dibenion masnachol

Gwaherddir atgynhyrchu copïau lluosog o ddeunyddiau’r wefan hon, yn rhannol neu’n gyfan, er dibenion ailddosbarthu masnachol, oni bai fod caniatâd ysgrifenedig wedi ei roi gan Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith.