Caiff y tesun ei ddarparu gan bob Comisiynydd iaith. Pan nad yw’r testun ar gael yn y Gymraeg, bydd yn ymddangos yn Saesneg gan mai dyna iaith gwaith y Gymdeithas.

Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol, Cymru (16–17 Mai 2017)

Dysgu mwy

Mae CYMDEITHAS RYNGWLADOL Y COMISIYNWYR IAITH yn helpu gyda rôl y comisiynwyr iaith ledled y byd drwy hybu arferion gorau a safonau rhagoriaeth a thrwy hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ieithyddol.

Dysgu mwy

Mae IALC yn ceisio gwneud cysylltiadau ag ymchwilwyr rhyngwladol er mwyn cynyddu dealltwriaeth o bolisïau iaith amlieithyddol ac o swyddogaethau ombwdsmyn wrth hyrwyddo a diogelu hawliau ieithyddol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio ar waith ymchwil, cymryd rhan mewn gweminarau, cyhoeddi cynhadledd ieithyddol neu ledaenu gwaith ymchwil, cysylltwch â ni drwy researchnetwork@languagecommissioners.org.

Cyhoeddiadau