Teksti është ofruar nga secili komisioner i gjuhëve. Nëse teksti nuk është në dispozicion, paraqitet verzioni në gjuhën angleze si gjuhë pune e Asociacionit.

International Annual Conference, Wales (16–17 May 2017)

Mësoni më tepër

ASOCIACIONI NDËRKOMBËTAR I KOMISIONERËVE PËR GJUHËT ndihmon rolin e komisionerëve për gjuhët në mbarë botën duke kultivuar praktikat dhe standardet më të mira të përsosmërisë dhe duke avancuar barazinë dhe diversitetin e gjuhëve.

Mësoni më tepër

ANKGJ bën përpjekje të ndërtojë lidhje me hulumtuesit ndëkombëtarë me qëllim të avancimit të kutpimit të politikave shumëgjuhësore si dhe rolin e komisionerëve/avokatëve të popullit në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore. Nëse jeni të interesuar për hulumtim të përbashkët, pjesëmarrje në seminaret e organizuara përmes internetit (webinare), për të informuar për ndonjë konferencë ose diseminimin e hulumtimit, ju lutemi të na shkruani në: researchnetwork@languagecommissioners.org.

Publikimet