Tá an téacs curtha ar fáil ag gach Coimisinéir Teanga. Nuair nach bhfuil téacs ar fáil, beidh an leagan Béarla le feiceáil mar theanga oibre an Chumainn.

Comhdháil Idirnáisiúnta Bhliantúil, an Bhreatain Bheag (16 – 17 Bealtaine 2017)

Breis eolais

Cuidíonn CUMANN IDIRNÁISIÚNTA NA GCOIMISINÉIRÍ TEANGA le coimisinéirí teanga ar fud an domhain tríd an gcleachtas is fearr agus caighdeáin den scoth a chur chun cinn agus tríd an gcomhionannas agus an éagsúlacht i gcúrsaí teanga a chur chun tosaigh.

Breis eolais

Tá suim ag CICT naisc a chruthú le taighdeoirí idirnáisiúnta chun dul chun cinn a dhéanamh i dtuiscint polasaithe ilteangacha agus ról na Ombudsmen i gcur chun cinn agus caomhnú cearta teanga. Má tá suim agat comhoibriú i dtaighde, páirt a ghlacadh i seimineáir gréasán, comhdháil teanga a fhógairt nó scagadh a dhéanamh ar thaighde scríobh chugainn ag researchnetwork@languagecommissioners.org.

Foilseacháin