Tekst je dobijen od svakog poverenika. Kada tekst nije dostupan, engleska verzija će se pojaviti kao radni jezik udruženja.

International Annual Conference, Wales (16–17 May 2017)

Saznajte više

MEĐUNARODNO UDRUŽENJE POVERENIKA ZA JEZIKE pomaže u ulozi poverenika za jezike širom sveta promovisanjem najboljih praksi i naviših standarda, kao i unapređenje ravnopravnosti i raznolikosti jezika.

Saznajte više

Međunarodno udruženje poverenika za jezike nastoji da izgradi vezu sa međunarodnim istraživačima u cilju jačanja razumevanja višejezične politike i uloga Poverenika i Ombudsmana u zaštiti i promociji jezičkih prava. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili učešće na organizovanim seminarima putem interneta (webinar), više informacija o konferencijama ili objavljenim istraživanjima, molimo vas pišite nam na: researchnetwork@languagecommissioners.org.

Publikacije