IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

3-4 maj 2018: Konferenca e pestë vjetore ndërkombëtare, Prishtinë, Kosovë

Konferenca me temën, “Shumë-gjuhësia vlerë dhe /apo obligim, e mbajtur këtë vit  në Kosovë, për anëtarët e Asociacionit ka ofruar mundësi në prezantimin e  të arriturave / rezultateve,  në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave gjuhësore.

Më shumë detaje rreth  prezantimeve të panelistëve  do të jenë në dispozicion shumë shpejtë.

Për më shumë informata rreth programit të konferencës, klikoni në vegëzën më poshtë: Shumë-gjuhësia vlerë dhe /apo obligim

Conference Report 2018

Conference Report 2018