Baineann an IALC úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.
MENU

Eolas

Misean 

Is é misean CHUMANN IDIRNÁISIÚNTA NA GCOIMISINÉIRÍ TEANGA cearta, an comhionannas agus an éagsúlacht i gcúrsaí teanga ar fud an domhain a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt do choimisinéirí teanga caighdeáin phroifisiúnta den scoth a bhaint amach:

Ráiteas Físe

Cuidíonn CUMANN IDIRNÁISIÚNTA NA GCOIMISINÉIRÍ TEANGA le coimisinéirí teanga ar fud an domhain tríd an gcleachtas is fearr agus caighdeáin den scoth a chur chun cinn agus tríd an gcomhionannas agus an éagsúlacht i gcúrsaí teanga a chur chun tosaigh.

Luachanna

Is iad seo a leanas luachanna CHUMANN IDIRNÁISIÚNTA NA GCOIMISINÉIRÍ TEANGA

Cuspóirí

Is iad seo a leanas cuspóirí CHUMANN IDIRNÁISIÚNTA NA GCOIMISINÉIRÍ TEANGA: