IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Këndi i kërkimit

ANKGJ bën përpjekje të ndërtojë lidhje me hulumtuesit ndëkombëtarë me qëllim të avancimit të kutpimit të politikave shumëgjuhësore si dhe rolin e komisionerëve/avokatëve të popullit në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore. Nëse jeni të interesuar për hulumtim të përbashkët, pjesëmarrje në seminaret e organizuara përmes internetit (webinare), për të informuar për ndonjë konferencë ose diseminimin e hulumtimit, ju lutemi të na shkruani në: researchnetwork@languagecommissioners.org.