IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Kutak za istraživače

Međunarodno udruženje poverenika za jezike nastoji da izgradi vezu sa međunarodnim istraživačima u cilju jačanja razumevanja višejezične politike i uloga Poverenika i Ombudsmana u zaštiti i promociji jezičkih prava. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili učešće na organizovanim seminarima putem interneta (webinar), više informacija o konferencijama ili objavljenim istraživanjima, molimo vas pišite nam na: researchnetwork@languagecommissioners.org.