IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Ombudsman of Catalonia (Spain)

Síndic de Greuges de Catalunya

País (regió)

Catalunya (Espanya)

Nom de la institució

Síndic de Greuges de Catalunya

Rafael Ribó, síndic de greuges

Name of Member

Rafael Ribó, síndic de greuges

Lloc web

www.sindic.cat/en

SOBRE EL MEMBRE

Rafael Ribó ha estat síndic de greuges de Catalunya des de l’any 2004. Actualment, ocupa el seu segon mandat. Va ser president de la Junta Europea de Directors de l’Institut Internacional de l’Ombudsman (IOI) de l’any 2009 al 2012, en què va ser nomenat un dels directors de la Junta Mundial.

Llicenciat en Econòmiques i en Dret, Ribó és professor a la universitat de Ciència Política. Diputat al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, va ser secretari general del PSUC i president d’Iniciativa per Catalunya. Ha publicat diversos llibres, capítols i estudis com ara El sistema polític de Catalunya, La qüestió nacional i els Països Catalans, Manual de ciència política, Ciudadanía y nacionalismo, i Les regions especials i la reforma del tractat de la Unió Europea.

Feu un clic aquí per saber més informació bibliogràfica de Rafael Ribó.

SOBRE LA INSTITUCIÓ

La missió del Síndic de Greuges és tramitar les queixes relatives a l’actuació l’Administració. El Síndic vetlla per garantir el bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions). La institució també té el manament de supervisar empreses privades que presten serveis d’interès general, com ara electricitat, telefonia, aigua, gas, correus, etc.

Elegit per una majoria qualificada del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent i actua amb objectivitat, llibertat de criteris i independència. El Síndic és una institució recent tal com la coneixem avui, però les seves arrels es remunten a l’època medieval.

El mes de juliol 2006 es va aprovar el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, que reforça la institució i li dóna més competències. El mes de desembre de 2008, i d’acord amb els termes establerts en el nou Estatut d’autonomia de Catalunya, es va aprovar i ratificar, com a llei bàsica de desplegament de l’Estatut.

El títol primer de la Llei n’estableix un doble objectiu: regula el funcionament de la institució i la designa com a mecanisme per a la prevenció de la tortura i els tractes cruels, inhumans i degradants, tal com disposa el Protocol facultatiu de les Nacions Unides.

Feu un clic aquí per saber més informació de la institució del Síndic de Greuges.

INFORMACIÓ CLAU DE LA SITUACIÓ LINGÜÍSTICA DE LA REGIÓ/EL PAÍS

Catalunya té tres llengües oficials: el català, que n’és la llengua pròpia; el castellà, que és la llengua de l’Estat, i l’occità-aranès, que és la llengua originària de l’Aran. L’Informe de política lingüística corresponent a l’any 2012 assenyala que un 97,1% de la població entén el català, que un 84,3% el sap parlar i que un 70,1% el sap escriure. El nombre de persones que tenen el català com a llengua habitual s’ha incrementat fins al 44% i el percentatge de persones que utilitzen el català com a llengua a la feina arriba al 70,1%. Pel que fa a l’occità, aranès a l’Aran, un 78,2% de la gent que hi viu l’entén i un 59,8% el parla. El coneixement del castellà, com a llengua oficial de l’Estat espanyol, és obligatori d’acord amb la Constitució espanyola, de manera que la taxa de bilingüisme a Catalunya és alta.

Els temes més freqüents tractats pel Síndic amb relació als drets lingüístics són els següents: manca d’ús de la llengua triada pel ciutadà en les seves relacions amb l’Administració; molt poc ús del català en l’àmbit de la justícia; exigència de parlar en castellà per part de la Policia Nacional o Guàrdia Civil; manca de disponibilitat lingüística en llocs web públics o en senyals de trànsit; manca de professors amb capacitació lingüística en occità-aranès. La llengua vehicular de l’escola ha estat més un tema de controvèrsia política que un tema de defensa de drets lingüístics.

Links

Informació de contacte

Llei del Síndic de Greuges

Estatut d’autonomia de Catalunya

Twitter

Share This Page