MENU

Estatuts

1. Nòm

Era associcion se nomente Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua. 

2. Mission

Era mission dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua ei potenciar e fomentar era igualtat, era diuersitat e es drets lingüistics per tot eth mon e dar supòrt as comissionadi de lengua perqué poguen trabalhar as maximaus nivèus professionaus.

3. Definició

Sonque es institucions següentes pòden èster membres dera associacion, tostemps que complisquen es requisits enumeradi en annex:

4. Cargues directius

 1. Era associacion a ua presidéncia e ua vicepresidència. Es titulars deth cargue de president e de vicepresident an d’èster membres dera associacion. Eth personau dera oficina dera presidéncia s’encargue normaument des foncions de secretaria e administracion.
 2. Eth president e eth vicepresident son prepausadi, assistidi e elegidi individuaument pes membres dera associacion ena assemblada generau annau e aucupen eth cargue enquiara conclusion dera següenta assemblada generau annau, quan pòden deishar eth cargue o acceptar èster reelegidi. Eth president o vicepresident gessent pòt èster reelegit entà un dusau o tresau mandat, mès non pòt exercir mès de tres mandats consecutius. Quinsevolha vacant que se produsisque per dimission o per un aute motiu pòt èster corbida pera persona qu’era associacion designe. Es decisions se prenen d’acòrd damb es vòts dera majoria des membres presents.
 3. I a un Comitat Executiu e d’Adesion, normaument compausat per un màxim de quate membres, includidi eth president e eth vicepresident, e d’autes membres que determine era associacion. 

5. Condicion de membre 

 1. Era condicion de membre se determine cossent damb es Estatuts e damb es politiques e es critèris d’adhesion dera associacion establidi en annèx.
 2. Es sollicituds d’adesion les examine eth Comitat Executiu e d’Adesion.
 3. Era decision sus s’un sollicitant complís es critèris entà èster membre se pren a discrecion dera associacion.
 4. Era associacion decidís sus es sollicituds d’adesion per majoria de vòts des membres de plen drèt.
 5. S’es sollicitants non son satisfèti damb era decision, pòden presentar un recors deuant eth Comitat Executiu e d’Adesion.
 6. Era condicion de membre se concedís a un cargue e non ara persona que l’aucupe.
 7. Era Secretaria mantierà ua lista actualizada des membres dera associacion.

6. Revision des membres e renovacion

Era condicion de membre la revise periodicament eth Comitat Executiu e d’Adesion entà garantir qu’ei coerenta damb era mission, era vision, es valors e es objectius dera associacion.

7. Soscripcion

Actuaument non i a quòtes d’adesion ne soscripcions, mès era associacion pòt sollicitar en bèra escadença contribucions volontàries entà sostier era sua mission.

8. Renóncia

Entà renonciar ara condicion de membre cau presentar prèviament ua notificacion per escrit ara associacion.

9. Expulsion

Era associacion pòt expulsar un membre quan, ath sòn critèri, ja non complisque es critèris  d’adesion. Eth Comitat Executiu e d’Adesion a d’examinar eth cas e formular recomanacions a toti es membres. Entara expulsion, cau ua majoria de dus tèrci des membres.

10. Assemblada generau annau

Era associacion organize cada an ua assemblada generau annau presenciau o virtuau entà tractar es ahèrs següents:

 1. Recéber er informe deth president sus es activitats dera associacion amiades a tèrme pendent er an anterior;
 2. Escuélher eth president e eth vicepresident entar an següent;
 3. Acordar eth plan de trabalh dera associacion entar an següent;
 4. Acordar quinsevolh ahèr relevant que promòigue es objectius dera associacion.

11. Lengües

Era lengua de trabalh dera associacion ei er anglés. Es membres proporcionen volontàriament eth materiau acordat ena sua lengua o es lengües oficiaus qu’escuelhen entà includir-lo en lòc web dera associacion, eca. Es conferéncies dera associacion se hèn en anglés e enes lengües oficiaus dera jurisdiccion anfitriona.

12. Modificacion des Estatuts e des critèris d'adesion

Els Estatuts e es critèris d’adesion se pòden modificar mejançant ua resolucion dera assemblada generau annau dera associacion, tostemps qu’era resolucion age estat aprovada pera majoria des membres presents. Quinsevolha modificacion des Estatuts e des critèris d’adesion entre en vigor immediatament dempús d’auer-se adoptat, lheuat qu’era associacion dispòse eth contrari.

ANNÈX 1 

Critèris entà èster membre dera associacion

Era condicion de membre dera associacion non ei reservada exclusivament ad aqueres institucions eth títol des quaus includisque es paraules “comissionat de lengua”. Pòden èster membres dera associacion:

Toti es membres de plen dret dera IALC an de:

1. Èster independenti de tota autoritat publica jos era jurisdiccion dera quau actuen e non recéber ordes de cap d’autoritat publica que poguen comprométer era sua independéncia.

2. Poder exercir es sues foncions independentament de tota autoritat publica jos era jurisdiccion dera quau actuen.

3. Auer era facultat de formular recomanacions entà corregir o previer tota violacion de drets lingüistics e, s’ei procedent, prepausar reformes administratives o legislatiues entà ua bona administracion.

4. Rénder compdes mejançant era presentacion d’informes publics deuant un organ legislatiu o un aute organ escuelhut, e mejançant era publicacion d’un informe annau periòdic o d’un aute informe periòdic.

5. Complir es nòrmes e principis de bon govèrn en exercici des sues foncions e consent damb eth sòn mandat legislatiu.

6. Poder èster destituïdi unicament per un organ legislatiu o un aute organ escuelhut, o damb era sua aprobacion, per causa justificada prevista ena legislacion o ena constitucion corresponentes. 

Membre observador dera IALC

Era condicion de membre observador pòt concedir-se a institucions o organizacions qu’agen era foncion de supervisar o protegir es drets lingüistics mès que non complisquen toti es critèris entà èster membres damb plen dret dera IALC cossent damb es Estatuts dera associacion.