MENU

Estatuts

 1. Nòm
  Era associcion se nomente Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua. 
 2. Objectius
  Es objectius dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua son:
  • Promòir, potenciar e fomentar es drets, era igualtat e diuersitat lingüistics.
  • Compartir experiéncia, coneishements e contactes damb es comissionadi.
  • Fomentar er intercambi d’informacion e er aprendissatge mutu entre es comissionadi de lengua e provedir as membres d’ua plataforma entà promòir bones practiques e ua basa de coneishements mès solida que contribuïsque ara proteccion des drets lingüistics.
  • Incrementar eth coneishement e era conscienciacion sus eth papèr e era importància des comissionadi de lengua entre es govèrns, es agéncies estataus, es academics, es mieis de comunicacion e era poblacion en generau.
  • Concretar, publicar e amiar a tèrme un procés de revision constant des critèris entath reconeishement des oficines de comissionadi de lengua e autrejar aguest reconeishement as oficines que complissen es requisits fixadi.
  • Ajudar as regions que volguen crear un comissionat de lengua o promòir es dres lingüistics.
  • Compartir es oportunitats de formacion e desvolopament o laboraus.
  • Compartir estudis empirics damb era finalitat de fomentar es drets lingüistics.
 3. Delimitacion dera condicion de membre
  Pòt èster membre dera Associacion:
  1. Es comissionadi de lengua representadi ena assemblada inaugurau dera Associacion en Dublín (Irlanda) eth 25 de Mai de 2013 e que subscriguen es estatuts dera Associacion establidi.
  2. Quinsevolha oficina de comissionadi de lengua que, a critèri dera Associacion, complís es requisits entath reconeishement coma comissionat de lengua. Es requisits se junhen en annèx.
 4. Cargues directius
  1. Era associacion a un president o presidenta e un secretari o secretària. Eth president a d’èster membre dera Associacion.
  2. Eth president e eth secretari an d’èster prepausadi, secondadi e escuelhudi pes membres dera Associacion ena assemblada annau e se mantien en cargue entara finalizacion dera assemblada anuau següenta, a on auràn de cessar. Quinsevolha vacant que i age pòt èster corbida de manèra discrecionau pera Associacion. Eth president o secretari, en finalizar eth mandat, pòden optar ara reeleccion, mès non pòden ocupar eth cargue pendent mès de dus mandats consecutius.
  3. Era assocacion pòt nomentar mès cargues, enquia quate, se cau en moment oportun.
 5. Condicion de membre 
  1. Era condicion de membre se determine cossent damb aguests estatuts e es critèris establidi en annèx entath reconeishement de comissionadi de lengua.
  2. Era associacion a de decidir sus es sollicituds d’admission pera majoria de vòts des membres.
  3. Eth secretari a de mantier informadi as membres dera Associacion.
 6. Subscripcion
  1. Cada membre a de pagar ua subscripcion nominau iniciau equivalenta ath valor de 10 èuros entà registrar-se coma membre.
  2. Er impòrt de quinsevolha auta subscripcion posterior lo determinarà era Associacion cada cèrt temps.
 7. Renóncia
  Un membre pòt renonciar a èster membre dera Associacion en tot comunica’c per escrit.
 8. Expulsion
  Era Associacion pòt expulsar a un membre quan, ath sòn critèri, ja non complisque es requisits entath reconeishement de membres. Entara expulsion, cau ua majoria de dus tèrci des membres.
 9. Assemblada annau
  1. Era Associacion a d’organizar cada an ua assemblada annau presenciau o per mieis electronics damb es continguts següenti:
   • Informe deth president sus es actuacions amiades a tèrme pendent er an anterior.
   • Eleccion de president e secretari.
   • Plan de trabalh dera Associacion entar an següent.
   • Quinsevolha auta accion que contribuís a promòir es objectius dera Associacion.
  2. Eth secretari, o s’ei absent, un membre dera Associacion à de hèr es actes dera assemblada annau e les a de transméter as auti membres en tèrme d’un mès.
  3. Era Associacion pòt convidar ara assemblada annau o a quinsevolha auta amassada quinsevolh antic ombudsman o comissari, o academic de prestigi, que, ath sòn critèri, pogue contribuïr ara sua mission. Aguesta invitacion se pòt hèr extensiua a nauts foncionaris de païsi multilingües que mòstren un interés positiu ena institucion deth comissionat de lengua.
 10. Lengües
  Era lengua de trabalh ei er anglés. Totun, toti es documents fundacionaus estaràn tradusits en cada ua des lengües oficiaus des membres. Es membres an de proporcionar es documents acordadi ena sua lengua oficiau o enes lengües dera sua eleccion entà includir-los ena pagina web dera Associacion. Es assemblades dera Associacion seràn en anglés e ena lengua deth lòc a on s’organize era reunion.
 11. Modificacion des estatuts e critèris
  1. Es estatuts e er annex se pòden modificar mejançant ua resolucion dera assemblada annau, tostemps qu’era resolucion age estat aprovada pera ua majoria des membres presents.
  2. Quinsevolha modificacion des estatuts o dera agenda a d’entrar en vigor immediatament dempús qu’era Associacion l’age aprovada, trèt qu’era Associacion espefique ua auta causa.

ANNÈX AS ESTATUTS

CRITÈRIS ENTATH RECONEISHEMENT DE MEMBRES DERA ASSOCIACION

 1. Requisits entà formar-ne part
  Principis rectors

  Era Associacion oferís eth reconeishement coma comissionat de lengua e membre dera Associacion as organismes era mission des quaus includisque bères o totes es foncions següentes: investigar, resòlver e hèr recomanacions en relacion damb queishes sus drets lingüistics o as organismes sus es quaus agen competéncies d’investigacion o as organismes consultius o qu’acomplissen un prètzhèt de supervision deth compliment des drets e des obligacions en relacion damb era lengua.

  Era condicion de membre dera Associacion non ei reservada exclusivament as institucions era demominacion des quaus includisque es mots comissionat de lengua e era Associacion non exclodís dera possibilitat de formar-ne part a quinsevolh ombudsman o institucion analòga en que se trameten queishes relatives a lengua coma part substanciau deth sòn manament legau o quan ua part substanciau deth sòn prètzhèt estongue dedicat as tèmes de drets lingüistics.

  Critèris

  Es critèris entath reconeishement des oficines de comissionadi de lengua son:

  Foncion: dera madeisha manèra qu’er ombudsman, a d’èster ua institucion consultiva o de supervision deth compliment des drets e obligacions.
  Independéncia: era institucion a d’èster independenta en compliment des sues foncions.
  Justícia: era institucion s’a de dedicar a garantir era equanimitat coma valor clau.
  Rendicion de compdes: era institucion a de rénder compdes as ciutadans e ath parlament corresponent.

  Governança

  Era Associacion demore des comissionadi de lengua que complissen es nòrmes establides e es principis de bona governança en compliment des sues foncions, en linha damb eth manament legau qu’an encomanat.

  Reconeishement

  La madeisha Associacion decidís, de manèra discrecionau, se un comissionat de lengua complís es requisits entà èste’n membre.