MENU

ARAUDIA

1. Izena

Elkartea honela deitzen da:

2. Eginkizuna

Hizkuntza Komisarioen Nazioarteko Elkartearen eginkizuna da mundu osoan zehar hizkuntza-eskubideak, berdintasuna eta dibertsitatea babestea eta sustatzea eta hizkuntza-komisarioei laguntza ematea, lanbide-estandarrik altuenekin lan egin ahal dezaten.

3. Definizioa

Elkarteko kide izateko aukera honako hauek bakarrik izango dute, baldin eta Eranskinean deskribatzen diren afiliazio-irizpideak betetzen badituzte:

4. Zuzendaritza

 1. Elkarteak lehendakari bat eta lehendakariorde bat izango ditu. Lehendakaria eta lehendakariordea elkarteko kide izan beharko dira. Lehendakariaren bulegoko langileak arduratuko dira normalean administrazio- eta idazkaritza-eginkizunez. 
 2. Lehendakaria eta lehendakariordea Urteko Biltzar Orokorreko kideek proposatu, babestu eta hautatuak izango dira banan-banan eta hurrengo Urteko Biltzar Orokorra amaitu arte beteko dute beren kargua. Azken biltzar horretan, kargua utzi ahalko dute edo berriz hautatuak izatea onartu ahalko dute. Kargua uzten duen lehendakaria edo lehendakariordea bigarren edo hirugarren agintaldi baterako berrautatua izan ahalko da, baina ezingo du kargua ondoz ondoko hiru agintaldi baino gehiagotan bete. Dimisioagatik edo beste modu batera gertatzen den edozein lanpostu huts elkartearen irizpidez bete ahalko da. Erabakiak bertaratutako kideen gehiengoak emandako botoen arabera hartuko dira.  
 3. Afiliazio-batzorde betearazle bat egongo da, normalean gehienez 4 kidek osatua (lehendakaria edo lehendakariordea, eta elkarteak zehazten dituen beste kide batzuk barne). 

5. Afiliazioa

 1. Afiliazioa araudi honen eta Eranskinean agertzen diren elkartearen afiliazio-politiken eta -irizpideen arabera zehazten da.
 2. Afiliazio-eskaerak Afiliazio-batzorde Betearazleak aztertuko ditu.
 3. Eskatzaile batek afiliazio-irizpideak betetzen dituen ala ez elkartearen irizpidez erabakiko da.
 4. IALCk elkarteko kideen gehiengoak emandako botoen bidez erabakiko du afiliazio-eskaeren inguruan.
 5. Eskatzaileak ez badaude ados erabakiarekin, apelazio bat aurkeztu dezakete Afiliazio-batzorde Betearazlean.
 6. Afiliazioa karguen titular diren pertsonei emango zaie eta ez partikularrei.
 7. Idazkaritzak elkarteko kideen zerrenda eguneratuta mantenduko du.

6. Afiliazioa berrikustea eta berritzea

Afiliazioak aldian-aldian berrikusiko ditu Afiliazio-batzorde Betearazleak, IALCren eginkizun, ikuspegi, balio eta helburuetara etengabe egokitzen dela ziurtatzeko.

7. Harpidetza

Gaur egun, ez dago ez afiliazio-kuotarik ez harpidetza-kuotarik, baina elkarteak borondatezko ekarpenak eska ditzake IALCren eginkizuna babesteko.

8. Uko egitea

Kide batek kide izateari utziko dio aldez aurretik elkarteari idatziz hala jakinarazi ostean.

9. Kanporatzea

Elkarteak kide bat kanporatu ahal izango du, horrek, elkartearen iritziz, kide izateko ezarritako baldintzak dagoeneko betetzen ez dituenean. Afiliazio-batzorde Betearazleak kasua aztertuko du eta gomendioak egingo dizkie kide guztiei, hala badagokio. Kide bat kanporatzeko, kideen bi herenek hala erabaki behar dute.

10. Urteko Biltzar Orokorra

Urtean behin, elkarteak Urteko Biltzarra —aurrez aurrekoa edo bitarteko elektronikoen bidez— antolatuko du. Edukia honako hau izango da:

 1. Aurreko ekitaldian burututako jarduerei buruzko txostena jasotzea;
 2. Hurrengo urterako lehendakaria eta lehendakariordea hautatzea;
 3. Elkartearen hurrengo urterako lanerako plana erabakitzea;
 4. Elkartearen helburuak bultzatzeko beste edozein jarduera erabakitzea.

11. Hizkuntzak

Ingelesa izango da elkartearen lanerako hizkuntza. Kideek hitzartutako agiriak ekarriko dituzte beren borondatez, hizkuntza ofizialean edo hautatutako hizkuntzetan, elkartearen webgunean txertatzeko eta abar. Elkartearen biltzarrak ingelesez eta jurisdikzio anfitrioiaren hizkuntza ofizialetan egingo dira.

12. Araudia eta afiliazio-irizpideak aldatzea

 1. Araudia eta irizpideak Urteko Biltzar Orokorrak emandako ebazpenaren bidez aldatu ahal izango dira, baldin eta ebazpena bertaratutako kideen gehiengoak onartzen badu.
 2. Araudietan eta afiliazio-irizpideetan egin behar den edozein aldaketa elkarteak onartu bezain laster jarriko da indarrean, elkarteak beren-beregi besterik adierazi ezean.

 

ARAUDIARI ERANSKINA

Afiliazio-Irizpideak

Kide-izaera ez dago beren-beregi erreserbatuta “hizkuntzen komisarioa” hitzak barne hartzen dituen titulua dutenentzat. IALCk honako hauei emango die kide-izaera:

IALCren eskubide osoko kide-izaera honako hauentzako erreserbatuta dago:

 1. Beren jurisdikziopean jarduten duten edozein agintaritza publikorekin zerikusirik ez dutenak, eta beren independentzia arriskuan jartzen duen edozein agintaritza publikoren zuzendaritzarik jasotzen ez dutenak.
 2. Beren eginkizunak beren kabuz betetzeko gai direnak, edozein agintari publikoren jurisdikziopean jardun arren.
 3. Hizkuntza-eskubideen edozein urraketa konpontzeko edo prebenitzeko eta, hala badagokio, gobernantza hobea lortzeko administrazio- edo legegintza-erreformak proposatzeko gomendioak egiteko ahalmena dutenak.
 4. Kontuak ematen dituztenak, legegintza-organo bati edo hautatutako beste organo bati txosten publikoak aurkeztuz, eta urteko txosten bat edo aldizkako beste txosten bat argitaratuz.
 5. Beren eginkizunak betetzean eta beren legegintza-aginduarekin bat etorriz, gobernantza onerako ezarritako arauak eta printzipioak betetzen dituztenak.
 6. Legegintza-organo batek edo beste organo hautatu batek kargugabetzearen pean daudenak, edo horren onespenarekin, arrazoi justifikatuagatik, legerian edo Konstituzioan xedatutakoaren arabera.

IALCko kide behatzaileak

Kide behatzaile izaera eman dakieke hizkuntza-eskubideak gainbegiratzeko edo babesteko mandatua duten entitate edo erakundeei, baldin eta ezin badituzte bete eskubide osoko kide izateko irizpide guztiak —IALCren Araudian ezarritakoak.