MENU

3-4. maj 2018.godine: Peta godišnja međunarodna konferencija, Priština, Kosovo

Konferencija na temu,Višejezičnost: vrednost i/ili obaveza, koja se ove godine održala na Kosovu, pružila je mogučnost  članovima  Udruženja  da predstave dostignuća  i rezultate u zaštiti i promovisanju jezičkih prava.

Informacije o prezentacijama panelista biće uskoro dostupne.

Za više informacija, kliknite na link ispod

Conference Report 2018

Conference Report 2018