IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Cornel Ymchwil

Mae IALC yn ceisio gwneud cysylltiadau ag ymchwilwyr rhyngwladol er mwyn cynyddu dealltwriaeth o bolisïau iaith amlieithyddol ac o swyddogaethau ombwdsmyn wrth hyrwyddo a diogelu hawliau ieithyddol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio ar waith ymchwil, cymryd rhan mewn gweminarau, cyhoeddi cynhadledd ieithyddol neu ledaenu gwaith ymchwil, cysylltwch â ni drwy researchnetwork@languagecommissioners.org.