MENU

Cornel Ymchwil

Mae IALC yn ceisio gwneud cysylltiadau ag ymchwilwyr rhyngwladol er mwyn cynyddu dealltwriaeth o bolisïau iaith amlieithyddol ac o swyddogaethau ombwdsmyn wrth hyrwyddo a diogelu hawliau ieithyddol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio ar waith ymchwil, cymryd rhan mewn gweminarau, cyhoeddi cynhadledd ieithyddol neu ledaenu gwaith ymchwil, cysylltwch â ni drwy info@languagecommissioners.org.