IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Datganiad am golli Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts

 thristwch mawr, cafodd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith (IALC) wybod am farwolaeth Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts.

“Ar ran holl aelodau IALC, dymunaf anfon ein cydymdeimlad â theulu, ffrindiau a chydweithwyr Aled,” meddai Raymond Théberge, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada a chadeirydd IALC. “Roedd cariad ac angerdd Aled tuag at warchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn amlwg. Roedd yn amddiffynwr hawliau ieithyddol ac yn aelod blaenllaw o’n sefydliad, ac roedd hi’n fraint gennym ni ei alw yn gydweithiwr. Bydd colled fawr ar ei ôl.”

Teyrnged i Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg