IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Seithfed Cynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas (Gwlad y Basg)

DATGANIAD I'R WASG - Seithfed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith

Bydd Ombwdsmon Gwlad y Basg yn cynnal seithfed cynhadledd ryngwladol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Bilbao, Gwlad y Basg ar 7 ac 8 Medi 2022. Yn dilyn hynny, bydd yr aelodau’n ymgynnull ar gyfer eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 9 Medi.  

Lleoliad: Euskadiko Artxibo Historikoa (Archifdy Hanesyddol Gwlad y Basg) ystafell yr islawr

Cyfeiriad: María Díaz de Haro no. 3, Bilbao

 

Dydd Mawrth 6 Medi

Mynychwyr yn cyrraedd Bilbao (noder bod y dyddiad hwn yn ŵyl y banc)

 

Dydd Mercher 7 Medi: Diwrnod 1

10:30 Croeso a sylwadau agoriadol

Raymond Théberge, Cadeirydd a Chomisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada

Manuel Lezertua, Ombwdsmon Gwlad y Basg

10:50 Cyflwyniad gan yr Is-grŵp Polisi ac Ymchwil

"The impact of COVID on our work, operations and official and minority languages"

13:00 Cinio

14:30 Cyflwyniad gan yr Is-grŵp Cyfathrebu

"Social media – Challenges and opportunities for language commissioners"

16:30 Diwedd diwrnod 1

 

Dydd Iau 8 Medi: Diwrnod 2

09:30 Panel: "What role do official languages play within the context of the Ombudsperson's functions in your respective jurisdictions?"

Kelly Burke, Comisiynydd Gwasanaethau Ffrangeg Ontario

Manuel Lezertua, Ombwdmon Gwlad y Basg

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd yr Wyddeleg

Raymond Théberge, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada

11:00 Egwyl

11:15 Panel: "A balancing act: The challenge of fulfilling our mandates"

Shirley C. MacLean, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol New Brunswick

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd yr Wyddeleg

Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg

Slaviša Mladenović, Comisiynydd Iaith Kosovo

12:45 Cinio

13:45 Panel: "How can we manage cases/investigations in an efficient and timely manner when dealing with outside pressures?"

Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg

Shirley C. MacLean, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol New Brunswick

Roberto Moreno, Gwlad y Basg, ac Agurne Gaubeka, Behatokia, Gwlad y Basg

Bart Weekers, Pmbwdsmon Fflandrys

15:15 Egwyl

15:30 Trafodaeth ar faterion a gododd yn y cyfarfod

16:30 Diwedd y gynhadledd

 

Dydd Gwener 9 Medi: Diwrnod 3

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol