MENU

3-4 Mai 2018: Y bumed gynhadledd flynyddol ryngwladol, Pristina, Kosovo

 

Roedd thema’r gynhadledd a drefnwyd gan Kosovo eleni, Amlieithrwydd: Gwerth a/neu reidrwydd (Saesneg yn unig) yn rhoi cyfle i gyflwyno’r cyflawniadau/canlyniadau sy’n deillio o waith aelodau’r gymdeithas wrth iddynt warchod a hyrwyddo hawliau ieithyddol.

Bydd manylion ynghylch y cyflwyniadau ar gael yn fuan.

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn cael gweld manylion rhaglen y gynhadledd: Amlieithrwydd: Gwerth a/neu reidrwydd (Saesneg yn unig)

Adroddiad Cynhadledd 2018

Conference Report 2018