IALC use cookies to give you the best experience on our websites. By using this site you agree to our use of cookies as described in this Privacy Policy. Click here to remove this message.
MENU

Constitutional Pioneers

 

Darllenwch am chweched cynhadledd flynyddol ryngwladol IALC, a gynhaliwyd ar 26-27 Mehefin yn Toronto, Canada.

Lansiad y llyfr: Constitutional Pioneers: Language Commissioners and the Protection of  Official, Minority and Indigenous Languages, a gyhoeddwyd yn y gynhadledd.

Lansiwyd Constitutional Pioneers yn ystod chweched cynhadledd flynyddol IALC a gynhaliwyd yn Toronto ar 26 a 27 Mehefin, 2019. Mae'r gyfrol yn rhoi sylw i rôl, swyddogaeth a dulliau gweithio Comisiynwyr Iaith ledled y byd. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan academyddion ac ymarferwyr mewn cyfrol dwy ran sy’n cyfuno theori ag arfer ac sy’n cynnig dadansoddiad o’r actwyr newydd hyn a luniwyd i warchod hawliau lleiafrifoedd ieithyddol ar draws y byd. Mae’r rhan gyntaf yn lleoli Comisiynwyr Iaith yn gadarn o fewn y fframwaith ddeddfwriaethol a sefydliadol y maent yn gweithredu ynddo, ac yn archwilio’r heriau sydd weithiau’n codi yn ei sgil. Mae’r ail ran yn cyflwyno cyfres o astudiaethau achos gan aelodau o Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith sy’n arddangos yr amryw ddulliau, llwyddiannau a heriau y dônt ar eu traws wrth gyflawni eu mandad o ddydd i ddydd.

Dyma gyfrol sy’n gyfraniad gwreiddiol i’r astudiaeth o Gomisiynwyr Iaith a bydd yn werthfawr i unrhyw un sy’n ymddiddori mewn gwarchod lleiafrifoedd ieithyddol a hawliau ieithyddol. Bydd hefyd o ddiddordeb i ymchwilwyr, myfyrwyr ac ymarferwyr ym maes hawliau dynol, gwyddor gwleidyddiaeth, gweinyddiaeth a llywodraethiant cyhoeddus.

Er mwyn archebu eich copi o'r gyfrol, cliciwch yma!